PN-EN 15237:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Drenaż pionowy

Zakres

Norma europejska prEN 15237 ustala główne zasady wykonywania, badania, nadzoru i monitorowania pionowych drenów. Są one wykonywane w celu polepszenia właściwości gruntów bardzo ściśliwych o niskiej przepuszczalności. Dreny pionowe skracają drogę filtracji a wstępne obciążenie przyśpiesza osiadania gruntu. Norma obejmuje prefabrykowane dreny pionowe i dreny piaskowe. Podaje wymagania, które powinny być ujęte w projekcie, dotyczące materiałów, metod wykonywania i sposobu obciążenia (statycznego, przez podciśnienie, obniżenie poziomu wody gruntowej)

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15237:2007 - wersja angielska
Tytuł Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Drenaż pionowy
Data publikacji 27-03-2007
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN 15237:2007 [IDT]
ICS 93.020