PN-EN 15153-1:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15153-1:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej pociągów dużej prędkości -- Część 1: Sygnalizacja świetlna czoła i końca pociągu

Zakres

Spełniono zasadnicze wymagania Dyrektywy 96/48/EC Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości. Uzupełniono Techniczną Specyfikację dla Interoperacyjności (TSI) cz. 5: Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności dotycząca Podsystemu Tabor. Dołączono informacyjny Aneks ZA dotyczący powiązań z Dyrektywą UE. Wyszczególniono funkcjonalne i techniczne wymagania dotyczące sygnałów czoła i końca pociągu oraz innych sygnałów stosowanych w pociągach dużych prędkości. Włączono warunki wykonania badań i oceny zgodności. Opisano wymagania dotyczące rozmieszczenia, wymiarów, barwy, światłości, sterowania i działania lamp czoła oraz końca pociągu i innych sygnałów. Zawarto metody badań kolorymetrycznych i fotometrycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15153-1:2007 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej pociągów dużej prędkości -- Część 1: Sygnalizacja świetlna czoła i końca pociągu
Data publikacji 13-07-2007
Data wycofania 07-06-2013
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15153-1:2007 [IDT]
ICS 45.060.10
Zastąpiona przez PN-EN 15153-1:2013-06 - wersja angielska