PN-EN 15112:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Zewnętrzna ochrona katodowa obudów studni

Zakres

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat metod odpowiednich do oceny prawdopodobieństwa wycieku z powodu korozji zewnętrznej obudów studni oraz oceny potrzeby zastosowania ochrony katodowej, a także metod zapewnienia ochrony katodowej zewnętrznej części tych studni w kontakcie z gruntem. Określa również wymagania dotyczące monitorowania wydajności systemów ochrony katodowej.
Zakres obejmuje studnie lądowe i morskie. Jednak w przypadku odwiertów morskich, w których ochronę zapewniają anody na konstrukcji głowicy odwiertu, uznaje się, że uzyskanie pełnej ochrony obudów odwiertów może nie być praktyczne.
Niniejszy dokument dotyczy wszelkich studni gazowych, naftowych lub wodnych z metalową obudową, zarówno cementowaną, jak i nie.
Jednak w szczególnych warunkach (płytkie osłony: np. 50 m i jednorodny grunt), EN 12954 można zastosować do uzyskania ochrony katodowej i oceny jej skuteczności.
Mają zastosowanie ogólne wymagania normy EN 12954; dokument ten wyszczególnia dodatkowe, specyficzne wymagania dla ochrony katodowej osłon studni.
Dokument ten dotyczy szybów produkcyjnych i iniekcyjnych. Odniesienia w dalszej części tego dokumentu do produkcji dotyczą również iniekcji.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15112:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Zewnętrzna ochrona katodowa obudów studni
Data publikacji 13-10-2022
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 290, Technik Specjalnych w Elektryce
Wprowadza EN 15112:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15112:2007 - wersja polska
ICS 23.040.99, 77.060