PN-EN 15059:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15059:2012 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Nośniki osprzętu odśnieżającego -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Podano wszystkie istotne zagrożenia dotyczące nośników osprzętu odśnieżającego, gdy maszyny te stosowana są zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach przewidzianych przez producenta. Określono odpowiednie techniczne środki zaradcze służące do wyeliminowania lub zmniejszenia ryzyka wynikającego z tych istotnych zagrożeń

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15059:2009 - wersja angielska
Tytuł Nośniki osprzętu odśnieżającego -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 05-06-2009
Data wycofania 26-09-2012
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Wprowadza EN 15059:2009 [IDT]
ICS 97.220.20
Zastąpiona przez PN-EN 15059:2012 - wersja polska