PN-EN 15048-1:2016-09 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszej części Normy Europejskiej określono wymagania ogólne dotyczące zestawów śrubowych do konstrukcyjnych połączeń niesprężanych. Połączenia niesprężane zgodne z niniejszą Normą Europejską zostały zaprojektowane do stosowania w konstrukcyjnych połączeniach śrubowych poddawanych obciążeniom ścinającym i/lub rozciągającym.
Zamierzonym zastosowaniem zestawów śrubowych zgodnie z niniejszą Normą Europejską jest przemysł metalowy.
Ma ona zastosowanie do śrub (termin używany, kiedy śruby są gwintowane na części trzpienia, wkręty, kołki gwintowane i śruby dwustronne są rozpatrywane łącznie) i nakrętek wykonanych ze stali węglowej, stali stopowej, stali nierdzewnej lub aluminium lub stopu aluminium o niżej wymienionych klasach własności mechanicznych:
- śruby wykonane ze stali węglowej i stali stopowej: 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9 (zgodne z EN ISO 898-1);
- nakrętki wykonane ze stali węglowej i stali stopowej: 5, 6, 8, 10, 12 (zgodne z EN ISO 898-2);
- śruby wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej: 50, 70, 80 (zgodne z EN ISO 3506-1);
- nakrętki wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej: 50, 70, 80 (zgodne z EN ISO 3506-2);
- śruby wykonane z aluminium lub stopu aluminium: AL1 do AL6 (zgodne z EN 28839);
- nakrętki wykonane z aluminium lub stopu aluminium: AL1 do AL6 (zgodne z EN 28839).
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do zestawów śrubowych z gwintem zwykłym metrycznym ISO od wielkości M12 do M39 do stosowania w konstrukcjach stalowych zgodnych z EN 1090-2, i od M5 do M39 do stosowania w konstrukcjach z aluminium i stopu aluminium zgodnych z EN 1090-3. Stosowanie wielkości gwintu większych od M39 nie jest wykluczone pod warunkiem, że wszystkie wymagania niniejszej normy są spełnione.
OSTRZEŻENIE – Niniejszą normą zharmonizowaną objęte są wyłącznie zestawy śrubowe: pojedyncze śruby lub nakrętki, nie badane jako część zestawu partii zestawów śrubowych zgodne z EN 15048-2, nie są objęte niniejsza normą zharmonizowaną i nie mogą być znakowane CE.
UWAGA 1 Klasy własności mechanicznych 4.8, 5.8 i 6.8 mogą podlegać ograniczeniom zastosowania.
UWAGA 2 Konstrukcyjne zestawy śrubowe o wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych, które spełniają wymagania EN 14399-1 nie są objęte zakresem niniejszej Normy Europejskiej ale są one odpowiednie do stosowania w połączeniach konstrukcyjnych niesprężanych.
UWAGA 3 Śruby i nakrętki wykonane z aluminium i stopu aluminium nie są przeznaczone do stosowania konstrukcjach stalowych, patrz EN 1090-2.
Zestawy śrubowe zgodne z niniejszą Normą Europejską nie są przeznaczone do spawania.
Części złączne stosowane w kolejnictwie nie są objęte niniejszą Normą Europejską.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15048-1:2016-09 - wersja angielska
Tytuł Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 27-09-2016
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 236, Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
Wprowadza EN 15048-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15048-1:2008 - wersja polska
ICS 21.060.01