PN-EN 14753:2022-08 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i oprzyrządowania do ciągłego odlewania stali

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy linii technologicznej (obejmującej maszyny i oprzyrządowanie) stosowanej w procesie ciągłego odlewania ciekłej stali (określanej dalej jako urządzenie do ciągłego odlewania stali, CCM), określonej w 3.1.
W niniejszym dokumencie uwzględniono wszystkie istotne zagrożenia, sytuacje zagrożeń i zdarzenia zagrażające, które mogą wystąpić w przypadku stosowania maszyn i oprzyrządowania do ciągłego odlewania stali podczas ich pracy zgodnie z założeniami, jak również w warunkach niewłaściwego zastosowania możliwego do przewidzenia przez wytwórcę (patrz Rozdział 4).
W niniejszym dokumencie określono wymagania zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, które powinny być spełnione podczas projektowania, montażu, transportu, przekazywania do eksploatacji, działania, konserwacji (jak podano w Rozdziale 5) oraz wycofywania urządzenia z użytkowania.
Niniejszy dokument zakłada, że maszyny oraz oprzyrządowanie, wchodzące w skład linii technologicznej są obsługiwane i poddawane konserwacji przez odpowiednio przeszkolony i kompetentny personel (patrz 7.5). Interwencja ręczna dotycząca nastawiania, regulacji i konserwacji jest uznana za część zamierzonego użytkowania tego oprzyrządowania.
Niniejszy dokument zakłada, że maszyny są używane przy odpowiednim oświetleniu stanowiska pracy zgodnie z EN 12464-1.
Należy uwzględnić krajowe przepisy dotyczące oświetlenia, które mogą różnić się od wymagań podanych w EN 12464-1.
Niniejszy dokument dotyczy:
— CCM, stosowanego w celu przekształcenia stopionej ciekłej stali w wyroby w stanie stałym w postaci profili (np. przekrój kwadratowy, prostokątny, dwuteowy, okrągły);
— CCM od miejsca, w którym suwnice lub inny sprzęt transportujący umieszczają kadzie na CCM, (np. w wieżyczce kadzi, na wózku kadziowym lub na stojaku kadzi;
— przez proces odlewania i proces krzepnięcia;
— przez urządzenie do cięcia;
— do strefy wybiegu, gdzie pocięcie wyrobu jest zakończone, wyrób gromadzony i usunięty z tej strefy.
Niniejszy dokument nie uwzględnia wymagań bezpieczeństwa dla:
— poziomego CCM dla stali;
— urządzeń pomocniczych (np. do uzdatniania wody, transportu materiałów ogniotrwałych);
— kadzi;
— suwnic;
— wciągarek i podnośników;
— przenośników lub podajników;
— wyposażenia produkcyjnego (magazyn z formami i ich elementami, magazyn kadzi pośrednich).
Zaleca się stosowanie niniejszej normy w przypadku modernizacji części do niej przeznaczonych.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14753:2022-08 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i oprzyrządowania do ciągłego odlewania stali
Data publikacji 26-08-2022
Liczba stron 89
Grupa cenowa X
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 301, Odlewnictwa
Wprowadza EN 14753:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14753:2010 - wersja polska
ICS 77.180