PN-EN 14702-1:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14702-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Charakterystyka osadów ściekowych -- Właściwości sedymentacyjne -- Część 1: Oznaczanie zdolności opadania (Oznaczanie stosunku objętości osadu do indeksu objętościowego osadu)

Zakres

Podano metodę oznaczania zdolności opadania zawiesin osadów ściekowych. Metodę stosuje się do zawiesin osadów ściekowych pochodzących z: kanalizacji burzowej, urządzeń kanalizacyjnych ścieków miejskich, oczyszczalni ścieków miejskich, oczyszczalni ścieków przemysłowych, podobnych do ścieków miejskich (określonych w Dyrektywie 91/271 EEC), stacji uzdatniania wody. Metoda ma także zastosowanie w przypadku zawiesin osadów ściekowych innego pochodzenia

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14702-1:2006 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyka osadów ściekowych -- Właściwości sedymentacyjne -- Część 1: Oznaczanie zdolności opadania (Oznaczanie stosunku objętości osadu do indeksu objętościowego osadu)
Data publikacji 15-06-2006
Data wycofania 02-12-2008
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza EN 14702-1:2006 [IDT]
ICS 13.030.20
Zastąpiona przez PN-EN 14702-1:2008 - wersja polska