PN-EN 14658:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14658+A1:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Urządzenia i systemy do transportu ciągłego -- Główne wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do transportu ciągłego w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego

Zakres

Wyszczególniono wymagania bezpieczeństwa dla stacjonarnych, ruchomych i przemieszczających się urządzeń do transportu ciągłego zaprojektowanych do transportu towarów masowych. Uwzględniono istotne zagrożenia mogące wystąpić w trakcie eksploatacji i przemieszczania urządzeń do transportu ciągłego i ich pomiar w celu wyeliminowania, bądź zredukowania tych zagrożeń pod warunkiem, że urządzenia do transportu ciągłego używane są zgodnie z ich przeznaczeniem, a zagrożenia są przewidywalne i brane pod uwagę przez wytwórcę

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14658:2009 - wersja polska
Tytuł Urządzenia i systemy do transportu ciągłego -- Główne wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do transportu ciągłego w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego
Data publikacji 27-02-2009
Data wycofania 29-06-2010
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 227, Górnictwa Odkrywkowego
Wprowadza EN 14658:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14658:2005 - wersja angielska
ICS 53.040.10
Zastąpiona przez PN-EN 14658+A1:2010 - wersja angielska