PN-EN 1455-1:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budowli -- Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

Zakres

Określono wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu przewodów z akrylonitrylo-butadieno-styrenu (ABS) i akrylonitrylo-styreno-akrylanu (ASA) o litych ściankach, przeznaczonych do odprowadzania nieczystości i ścieków wewnątrz budowli (oznaczonych symbolem "B") oraz wewnątrz budowli jak i w systemach podziemnych zakopanych pod konstrukcją budowli (oznaczonych symbolem "BD"). Podano definicje obszaru zastosowania, terminy dotyczące wymiarów, definicje materiałowe oraz właściwości mechaniczne, fizyczne i podstawowe wymagania dotyczące cechowania

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1455-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budowli -- Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
Data publikacji 15-09-2002
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 1455-1:1999 [IDT]
Dyrektywa 89/106/EEC
ICS 23.040.01, 91.140.80