PN-EN 14525:2023-04 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Łączniki z żeliwa sferoidalnego i stali o szerokim zakresie tolerancji oraz kołnierzowe adaptery przejściowe do stosowania z rurami z różnych materiałów: z żeliwa sferoidalnego, żeliwa szarego, stali, PVC-U, PVC-O, PE, azbesto-cementu

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania oraz powiązane metody badań mające zastosowanie do wykonanych z żeliwa sferoidalnego lub stali łączników o szerokim zakresie tolerancji, łączników stopniowanych / redukcyjnych oraz kołnierzowych adapterów przejściowych do łączenia rur z różnych materiałów (żeliwa sferoidalnego, żeliwa szarego, PE zgodnego z EN 12201-1 do EN 12201-5, PVC-U zgodnego z EN ISO 1452-1 do EN ISO 1452-5, PVC-O zgodnego z EN 17176-1 do EN 17176-5, stali, azbesto-cementu), w celu zapewnienia szczelnego uszczelnienia w szerokim zakresie średnic zewnętrznych rur:
- do przesyłania wody (np. wody przeznaczonej do spożycia);
- ciśnieniowych lub bezciśnieniowych;
- do zainstalowania w gruncie lub ponad gruntem, wewnątrz lub na zewnątrz budynków.
Niniejszy dokument nie obejmuje zastosowań kanalizacyjnych lub gazowych, dla których niezbędne mogą być dodatkowe wymagania. Ten dokument określa wymagania dotyczące materiałów, wymiarów i tolerancji, właściwości mechanicznych i stosowanych powłok produktów.
Ten dokument obejmuje łączniki o szerokim zakresie tolerancji, łączniki stopniowane / redukcyjne oraz kołnierzowe adaptery przejściowe:
- zakończone kielichowo lub kołnierzowo;
- dostarczane z powłoką zewnętrzną i wewnętrzną;
- przeznaczone do rur z żeliwa sferoidalnego zgodnych z EN 545, żeliwa szarego, PE zgodnych z EN 12201-1 do EN 12201-5, PVC-U zgodnych z EN ISO 1452-1 do EN ISO 1452-5, PVC-O zgodnego z EN 17176-1 do EN 17176-5, stali lub azbesto-cementu w zakresie wielkości od DN 40 do DN 800, przy dopuszczalnym ciśnieniu roboczym (PFA) do 16 bar i przy temperaturach cieczy od 0° C do 25° C z wyłączeniem zamarzania. W przypadku wyższych temperatur (do 45° C w przypadku PVC-U i PVC-O lub 40° C w przypadku PE) wartość PFA jest obniżana, jak podano w EN ISO 1452 i EN 12201;
- które nie są przeznaczone do stosowania w obszarach podlegających odrębnym przepisom dotyczącym ochrony przeciwpożarowej.
UWAGA 1 Nie wyklucza się specjalnych ustaleń dotyczących stosowania produktów w wyższych temperaturach. Ograniczenia temperatury i ciśnienia wynikają z ograniczeń rur PVC-U, PVC-O lub PE. Dokument ten obejmuje wykonane z żeliwa sferoidalnego łączniki o szerokim zakresie tolerancji, łączniki stopniowane / redukcyjne oraz kołnierzowe adaptery przejściowe odlewane w procesie dowolnego rodzaju lub wytwarzane z odlewanych elementów składowych oraz złączy w zakresie wielkości od DN 40 do DN 800.
Dopóki nie istnieje równoważna Norma Europejska dla stalowych elementów pomocniczych, dopóty niniejszy dokument dotyczy również łączników i kołnierzowych adapterów przejściowych wykonanych częściowo lub całkowicie ze stali oraz odpowiednich złączy w zakresie wielkości od DN 600 do DN 800. Ten dokument określa wymagania dotyczące materiałów, wymiarów i tolerancji, właściwości mechanicznych i standardowych powłok. Podaje również minimalne wymagania dotyczące właściwości użytkowych dla wszystkich elementów składowych, w tym elastycznych złączy blokowanych i nieblokowanych. Konstrukcje złączy oraz kształty uszczelek nie mieszczą się w zakresie niniejszego dokumentu.
UWAGA 2 W zależności od faktycznie połączonych materiałów rurowych PFA może być ograniczone.
UWAGA 3 W niniejszym dokumencie, jeśli nie określono inaczej, wszystkie ciśnienia są ciśnieniami względnymi, wyrażonymi w barach (100 kPa = 1 bar).

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14525:2023-04 - wersja angielska
Tytuł Łączniki z żeliwa sferoidalnego i stali o szerokim zakresie tolerancji oraz kołnierzowe adaptery przejściowe do stosowania z rurami z różnych materiałów: z żeliwa sferoidalnego, żeliwa szarego, stali, PVC-U, PVC-O, PE, azbesto-cementu
Data publikacji 04-04-2023
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 14525:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14525:2005 - wersja angielska, PN-EN 14525:2005 - wersja niemiecka
ICS 23.040.60