PN-EN 14488-4+A1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Badanie betonu natryskowego -- Część 4: Wytrzymałość złącza w odwiertach przy bezpośrednim rozciąganiu

Zakres

Opisano sposób laboratoryjnego oznaczania wytrzymałości na rozciąganie złącza między betonem natryskowym a podłożem betonowym lub skalnym za pomocą badania bezpośredniego rozciągania. Zdefiniowano wytrzymałość złącza jako zdolność do przenoszenia rozciągania między dwiema warstwami. Obliczono wytrzymałość złącza jako niszczącą siłę rozciągającą podzieloną przez wielkość pola rozciąganego przekroju odwiertu rdzeniowego, pobranego za pomocą wiercenia warstwy betonu natryskowego wraz z fragmentem podłoża betonowego lub skalnego

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14488-4+A1:2009 - wersja polska
Tytuł Badanie betonu natryskowego -- Część 4: Wytrzymałość złącza w odwiertach przy bezpośrednim rozciąganiu
Data publikacji 05-01-2009
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Wprowadza EN 14488-4:2005+A1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14488-4+A1:2008 - wersja angielska
ICS 91.100.30