PN-EN 14452:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Przerywacz na przewodzie z otworem napowietrzającym i elementem ruchomym DN 10 do DN 20 -- Rodzina D, typ B

Zakres

Określono: zakres stosowania, wymagania dotyczące przerywaczy na przewodzie z otworem napowietrzającym i elementem ruchomym, wymiary oraz właściwości fizykochemiczne i ogólne właściwości hydrauliczne, mechaniczne i akustyczne związane z konstrukcją przerywaczy na przewodzie z elastyczną membraną o średnicy nominalnej od DN 10 do DN 20, metodę badania i wymagania sprawdzające powyższe właściwości, znakowanie i sposób przedstawiania, właściwości akustyczne. Podano wymagania dotyczące przerywaczy na przewodzie z otworem napowietrzającym i elementem ruchomym od DN 10 do DN 20 przeznaczonych do stosowania w instalacjach wodociągowych przy ciśnieniu do 1 MPa (10 bar) oraz temperaturze do 65 stopni C oraz przy temperaturze 90 stopni C w ciągu 1 h

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14452:2005 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Przerywacz na przewodzie z otworem napowietrzającym i elementem ruchomym DN 10 do DN 20 -- Rodzina D, typ B
Data publikacji 15-08-2005
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 14452:2005 [IDT]
ICS 23.060.50, 91.140.60