PN-EN 14451:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Przerywacze próżni DN 8 do DN 80 -- Rodzina D, typ A

Zakres

Określono: zakres stosowania, wymagania dotyczące przerywaczy próżni, wymiary oraz właściwości fizykochemiczne i ogólne właściwości hydrauliczne, mechaniczne i akustyczne związane z konstrukcją przerywaczy próżni o średnicy nominalnej od DN 8 do DN 80, metodę badania i wymagania sprawdzające powyższe właściwości, znakowanie i sposób przedstawiania, właściwości akustyczne. Podano wymagania dotyczące przerywaczy próżni od DN 8 do DN 80 przeznaczonych do stosowania w instalacjach wodociągowych przy ciśnieniu do 1 MPa (10 bar) oraz temperaturze do 65 stopni C oraz przy temperaturze 90 stopni C w ciągu 1 h

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14451:2005 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Przerywacze próżni DN 8 do DN 80 -- Rodzina D, typ A
Data publikacji 15-08-2005
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 14451:2005 [IDT]
ICS 23.060.50, 91.140.60