PN-EN 14358:2016-08 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Konstrukcje drewniane -- Obliczanie i weryfikacja wartości charakterystycznych

Zakres

Niniejsza norma podaje metody statystyczne określania właściwości charakterystycznych, wynikających z rezultatów badań prowadzonych na próbkach pobranych z jednoznacznie zdefiniowanej populacji, np drewno lite, łączniki, złącza, materiały drewnopochodne.
Wartość charakterystyczna stanowi oszacowanie właściwości referencyjnej populacji i może opierać się na 5-percentylowej wartości wytrzymałości, odporności lub gęstości, jak również na średniej wartości sztywności.
Do wyznaczenia dolnej i górnej wartości 5-percentylowej wartości zostały podane metody parametryczne. Górny kwantyl 5% jest kwantylem 95%.
Norma ma zastosowanie do wszelkich wyrobów konstrukcyjnych w ramach badań typu oraz Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).
Norma nie zawiera wskazań odnośnie sposobu i ilości pobierania próbek wskazując jedynie odpowiednie normy wyrobów.
Norma podaje również procedury odbioru przy weryfikacji partii.
W zależności od rodzaju wyrobu właściwości charakterystyczne wyznaczone w oparciu o niniejszą normę mogą być stosowane bezpośrednio lub mogą wymagać dodatkowych procedur, określonych we właściwej normie wyrobu.
Uwaga: Np w przypadku drewna litego w normie EN 384 podane są konkretne współczynniki korygujące, wymagane do obliczania wartości charakterystycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14358:2016-08 - wersja angielska
Tytuł Konstrukcje drewniane -- Obliczanie i weryfikacja wartości charakterystycznych
Data publikacji 03-08-2016
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 215, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 14358:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14358:2007 - wersja angielska
ICS 79.040, 91.080.20