PN-EN 14349:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14349:2006 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa powierzchniowa metoda badania w celu oceny bakteriobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w weterynarii w stosunku do powierzchni nieporowatych z wyłączeniem działania mechanicznego -- Wymagania i metoda badania (faza 2, etap 2)

Zakres

Określono metodę badania i minimalne wymagania dotyczące bakteriobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych, które mają jednorodną i fizycznie trwałą postać, kiedy są rozcieńczone wodą twardą lub w przypadku produktów gotowych do użycia - wodą. Odniesiono się do produktów stosowanych w weterynarii np. w hodowli, rolnictwie, produkcji, transporcie i miejscach rozlokowania zwierząt, z wyjątkiem uboju, jako wstępnej fazy w łańcuchu przetwórstwa spożywczego

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14349:2005 - wersja angielska
Tytuł Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa powierzchniowa metoda badania w celu oceny bakteriobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w weterynarii w stosunku do powierzchni nieporowatych z wyłączeniem działania mechanicznego -- Wymagania i metoda badania (faza 2, etap 2)
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 16-02-2006
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 296, Dezynfekcji i Antyseptyki
Wprowadza EN 14349:2004 [IDT]
ICS 11.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 14349:2006 - wersja polska