PN-EN 14342:2013-11 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Podłogi drewniane -- Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie

Zakres

Zdefiniowano istotne cechy, wymagania i odpowiednie metody badań dla drewnianych wyrobów podłogowych do użytkowania wewnętrznego, w tym do całkowicie zamkniętych pomieszczeń transportu publicznego.Niniejsza Norma Europejska odnosi się do następujących Norm Europejskich zawierających definicje i wymagania tolerancji wymiarowych dla poszczególnych drewnianych wyrobów podłogowych: - Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami (EN 13226); - Lamparkiet z drewna litego (EN 13227); - Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzek łączonych z deszczułek (EN 13228); - Elementy posadzki mozaikowej (EN 13488); - Elementy posadzkowe wielowarstwowe (EN 13489); - Deski łączone z litych elementów drewna liściastego (EN 13629); - Deski podłogowe lite z drewna iglastego (EN 13990); - Pokrycia podłogowe oklejone fornirem (EN 14354); - Parkiet z drewna litego -- Listewki do układania wąskimi i szerokimi płaszczyznami do podłoża oraz kostka brukowa (EN 14761).Niniejsza Norma Europejska może mieć zastosowanie także do drewnianych wyrobów podłogowych innych niż określone w wyżej wymienionych normach.Jednakże nie określa żadnych wymagań wymiarowych granic tolerancji dla takich wyrobów.Niniejsza Norma Europejska uwzględnia także ocenę zgodności i wymagania dotyczące znakowania drewnianych wyrobów podłogowych.Niniejsza Norma Europejska obejmuje drewniane wyroby podłogowe zarówno impregnowane w celu poprawy reakcji na ogień lub odporności na działanie czynników biologicznych, jak i nieimpregnowane.Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do: - drewnianych wyrobów podłogowych produkowanych specjalnie dla ulepszonych odczuć dotykowych i rozpoznawalności; - bambusowych wyrobów podłogowych; - laminowanych wyrobów podłogowych; - roślin (aloes, korek, kokos).

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14342:2013-11 - wersja angielska
Tytuł Podłogi drewniane -- Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie
Data publikacji 29-11-2013
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 14342:2013 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 14342+A1:2009 - wersja polska
ICS 97.150, 79.080