PN-EN 14331:2007 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Ciekłe przetwory naftowe -- Wydzielanie i charakterystyka estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) ze średnich destylatów -- Metoda chromatografii cieczowej (LC)/chromatografii gazowej (GC)

Zakres

Określono metodę do oddzielania estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) ze średnich destylatów metodą chromatografii cieczowej (LC) oraz do ilościowego oznaczania pojedyńczych estrów metodą chromatografii gazowej (GC). Podano zakres i zasadę metody, aparaturę, sposób pobierania próbek, wykonanie oznaczania, sposób wyrażania wyników oraz precyzję metody

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14331:2007 - wersja polska
Tytuł Ciekłe przetwory naftowe -- Wydzielanie i charakterystyka estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) ze średnich destylatów -- Metoda chromatografii cieczowej (LC)/chromatografii gazowej (GC)
Data publikacji 25-01-2007
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN 14331:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14331:2005 - wersja angielska
ICS 75.080