PN-EN 14306:2016-04 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wyrobów silikatowych produkowanych fabrycznie, stosowanych do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych w zakresie temperatury stosowania od około - 170 °C do + 1 100 °C.
Wyroby silikatowe można stosować w temperaturze poniżej - 50 °C. Poniżej temperatury stosowania - 50 °C zaleca się specjalne badania przydatności wyrobu do zamierzonego zastosowania (np. skraplanie tlenu). We wszystkich przypadkach zaleca się wzięcie pod uwagę porad producenta.
Wyroby wytwarza się w postaci płyt, otulin, segmentów i wyrobów prefabrykowanych.
W niniejszej Normie Europejskiej opisano charakterystyki wyrobu i podano procedury badania, oceny zgodności, znakowania i etykietowania.
Wyroby, których dotyczy niniejsza Norma Europejska, stosuje się także w prefabrykowanych systemach izolacji cieplnej i płytach warstwowych; konstrukcyjne właściwości użytkowe systemów zawierających te wyroby nie mieszczą się w zakresie niniejszej normy.
W niniejszej Normie Europejskiej nie określono wymaganego poziomu ani klasy danej właściwości, jakie wyrób powinien osiągnąć, aby wykazał przydatność do określonego zastosowania. Wymagane poziomy w odniesieniu do danego zastosowania można znaleźć w przepisach lub zapytaniach ofertowych.
Wyroby o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła, w temperaturze 10 °C, większym niż 0,6 W/(m·K) nie mieszczą się w zakresie niniejszej normy.
W niniejszej Normie Europejskiej nie uwzględniono wyrobów przeznaczonych do izolacji konstrukcji budowli.
W niniejszej Normie Europejskiej nie uwzględniono następujących aspektów akustycznych: izolacji od bezpośrednich dźwięków powietrznych i wskaźnika transmisji hałasu uderzeniowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14306:2016-04 - wersja polska
Tytuł Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
Data publikacji 09-11-2017
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN 14306:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14306+A1:2013-07 - wersja angielska
ICS 91.100.60