PN-EN 14134:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Wentylacja budynków -- Pomiar właściwości użytkowych i sprawdzanie instalacji wentylacji mieszkań

Zakres

W niniejszej normie określono metody sprawdzania i pomiarów, mających na celu weryfikację przydatności do stosowania wykonanych instalacji wentylacji w mieszkaniach. Może być stosowana przy uruchomieniu nowych instalacji i badaniu wydajności istniejących instalacji. Norma umożliwia dokonanie wyboru między prostymi metodami badań, gdy są one wystarczające, i pracochłonnymi metodami, gdy jest to konieczne.

Zważywszy na to, że niniejszy dokument opracowano dla zastosowań w dużej skali oraz biorąc pod uwagę praktyczne warunki pomiarów polowych, nie stosuje się poprawek do pomiarów kontrolnych, uwzględniających warunki otoczenia (temperaturę i ciśnienie barometryczne).

Normę stosuje się do punktów d), e), f) i g) poniższej listy, podającej różne etapy projektowania, wykonywania, sprawdzenia i pomiarów instalacji wentylacyjnej:
a) projektowanie i wymiarowanie instalacji wentylacji mieszkań;
b) wykonanie instalacji;
c) równoważenie przepływów i ustalenie nastaw w instalacji;
d) wstępne sprawdzenie systemu;
e) sprawdzenie działania instalacji;
f) pomiary kontrolne instalacji;
g) pomiary specjalne instalacji, jeśli są wymagane.

Normę stosuje się do systemów wentylacji (mechanicznej, hybrydowej, naturalnej), zawierających jeden lub więcej następujących elementów:
- nawiewniki i wywiewniki, czerpnie i wyrzutnie;
- urządzenia do przepływu powietrza montowane w przegrodach zewnętrznych (nawiewniki powietrza zewnętrznego) i wewnętrznych (kratki wyrównawcze);
- urządzenia automatycznej regulacji;
- przewody wentylacji mechanicznej;
- wentylatory;
- filtry;
- urządzenia do odzyskiwania ciepła;
- ogrzewanie/chłodzenie powietrza nawiewanego;
- recyrkulację powietrza;
- okapy kuchenne;
- nasady kominowe;
- przepustnice;
- urządzenia do tłumienia hałasu.

W przypadku jednostek wielofunkcyjnych sprawdzanie i pomiar odnoszą się tylko do części wentylacyjnej.

Niniejsza norma nie ma zastosowania do:
- instalacji ogrzewania i ich urządzeń regulacyjnych;
- instalacji chłodzenia i ich urządzeń regulacyjnych;
- instalacji zasilania elektrycznego.

Norma nie obejmuje następujących zagadnień:
- szczelności powłoki budynku; infiltracja powietrza przez powłokę budynku może wpływać na wentylację całego mieszkania i jego poszczególnych pomieszczeń (patrz EN ISO 9972);
- wpływu instalacji wentylacji na prędkość powietrza wewnętrznego w strefie przebywania ludzi (patrz na przykład EN 15726).

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14134:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Wentylacja budynków -- Pomiar właściwości użytkowych i sprawdzanie instalacji wentylacji mieszkań
Data publikacji 08-04-2019
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN 14134:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14134:2008 - wersja polska
ICS 91.140.30
Zastąpiona przez PN-EN 14134:2008 - wersja polska