PN-EN 14052+A1:2013-04 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Wysokoskuteczne przemysłowe hełmy ochronne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące parametrów fizycznych i ochronnych oraz badanie i znakowanie dotyczące hełmów przemysłowych o podwyższonych parametrach ochronnych. Hełmy przemysłowe o podwyższonych parametrach ochronnych, jak podano w niniejszej Normie Europejskiej są przeznaczone do ochrony użytkownika przed urazami mózgu, pęknięciem czaszki lub urazami karku, które mogą być spowodowane przez obiekty spadające lub uderzające. Niniejsza Norma Europejska zawiera wymagania obowiązkowe, które mają zastosowanie do wszystkich hełmów przemysłowych o podwyższonych parametrach ochronnych oraz wymagania dodatkowe, opcjonalne, dotyczące parametrów ochronnych, które mają zastosowanie, gdy zostaną specjalnie wskazane przez producenta hełmu

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14052+A1:2013-04 - wersja angielska
Tytuł Wysokoskuteczne przemysłowe hełmy ochronne
Data publikacji 30-04-2013
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 14052:2012+A1:2012 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 14052:2012 - wersja angielska
ICS 13.340.20