PN-EN 14041:2018-02 - wersja niemiecka

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Elastyczne, włókiennicze, laminowane i modułowe wielowarstwowe pokrycia podłogowe -- Właściwości zasadnicze

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono właściwości zasadnicze dla następujących pokryć podłogowych:
— elastycznych pokryć podłogowych, z wyłączeniem luźno leżących mat;
— włókienniczych pokryć podłogowych, z wyłączeniem luźno leżących mat (barier), bieżników i dywanów;
— laminowanych pokryć podłogowych;
— modułowych wielowarstwowych pokryć podłogowych.
Niniejsze rodzaje pokryć podłogowych mogą, ale nie muszą być projektowane tak, aby ulepszyć jedną lub więcej zasadniczych właściwości.
Niniejsze rodzaje pokryć podłogowych są przeznaczone do użytkowania jako pokrycia podłogowe wewnątrz budynku zgodnie ze specyfikacjami producenta.
W przypadku niniejszych rodzajów pokryć podłogowych w niniejszej Normie Europejskiej podano metody oceny określające właściwości zasadnicze, sposoby wyrażania ich działania, systemy do oceny, weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) zgodnych z oznakowaniem systemu.
W niniejszej normie nie określono wymagań dla pokryć podłogowych, które nie są powiązane z zasadniczymi właściwościami, jak określono w Rozporządzeniu (UE) nr 305/2011.
Niniejsza norma nie obejmuje instalacji lub konserwacji pokryć podłogowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14041:2018-02 - wersja niemiecka
Tytuł Elastyczne, włókiennicze, laminowane i modułowe wielowarstwowe pokrycia podłogowe -- Właściwości zasadnicze
Data publikacji 05-02-2020
Liczba stron 76
Grupa cenowa W
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 27, Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
Wprowadza EN 14041:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14041:2006 - wersja polska, PN-EN 14041:2006/AC:2007 - wersja polska
ICS 97.150