PN-EN 140100:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 140100:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Specyfikacja grupowa -- Rezystory niedrutowe stałe małej mocy

Zakres

Opisano zalecane wartości wielkości charakterystycznych i znamionowych oraz wymagania dotyczące kontroli rezystorów niedrutowych stałych małej mocy o ocenionej jakości. Wybrano ze specyfikacji wspólnej odpowiednie metody badań stosowane w specyfikacjach szczegółowych pochodzące z tej specyfikacji

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 140100:2002 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja grupowa -- Rezystory niedrutowe stałe małej mocy
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 19-05-2008
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 140100:1996 [IDT], EN 140100:1996/A1:2001 [IDT]
Zastępuje PN-T-80051:1986 - wersja polska
ICS 31.040.10
Zastąpiona przez PN-EN 140100:2008 - wersja angielska