PN-EN 1398:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Mostki ładunkowe -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Określono wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania, konstrukcji, instalowania, konserwacji i badań mostków ładunkowych. Podano wszystkie znaczące zagrożenia, informacje dotyczące użytkowania oraz definicje 18 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1398:2009 - wersja angielska
Tytuł Mostki ładunkowe -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 06-04-2009
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 1398:2009 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 1398:2000 - wersja polska
ICS 53.080