PN-EN 13949:2005 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Sprzęt do oddychania -- Autonomiczne aparaty do nurkowania obiegu otwartego ze sprężonym Nitroxem i tlenem -- Wymagania, badanie, znakowanie

Zakres

Przedstawiono autonomiczne aparaty ze sprężonym Nitroxem (zawartość tlenu większa niż 22 %) lub tlenem, służące do oddychania pod wodą (Nitrox -SCUBA). Podano wymagania i badania zapewniajace minimalny poziom bezpieczeństwa pracy aparatów

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13949:2005 - wersja polska
Tytuł Sprzęt do oddychania -- Autonomiczne aparaty do nurkowania obiegu otwartego ze sprężonym Nitroxem i tlenem -- Wymagania, badanie, znakowanie
Data publikacji 08-12-2005
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 13949:2003 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 13949:2003 - wersja angielska
ICS 13.340.30, 97.220.40