PN-EN 13888:2010 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Zaprawy do spoinowania płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie

Zakres

Postanowienia niniejszej normy mają zastosowanie do zapraw do spoinowania płytek ceramicznych, układanych na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budowli. W normie podano terminologię dotyczącą wyrobów, metod pracy, właściwości użytkowych itp. zapraw do spoinowania płytek ceramicznych. Określono wymagania użytkowe dla zapraw cementowych i na bazie żywic reaktywnych, stosowanych do spoinowania płytek ceramicznych). Nie podano wymagań ani zaleceń dotyczących wzornictwa lub układania płytek ceramicznych. Zaprawy do spoinowania płytek ceramicznych mogą być również stosowane do innych rodzajów płytek (z kamienia naturalnego i aglomeratów kamiennych itp.) jeżeli nie oddziałują niekorzystnie na te materiały

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13888:2010 - wersja polska
Tytuł Zaprawy do spoinowania płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie
Data publikacji 15-10-2010
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 184, Klejów
Wprowadza EN 13888:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13888:2009 - wersja angielska
ICS 01.040.91, 91.100.10