PN-EN 13785:2005 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13785+A1:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Reduktory o wydajności przepływowej do 100 kg/h włącznie i maksymalnym nominalnym ciśnieniu wylotowym do 4 bar włącznie, nieuwzględnione w EN 12864, oraz związane z nimi urządzenia zabezpieczające, przeznaczone do butanu, propanu lub ich mieszanin

Zakres

Określono charakterystyki konstrukcyjne i robocze, wymagania bezpieczeństwa, metody badań i znakowanie reduktorów o wydajności przepływowej nieprzekraczającej 100 kg/h przeznaczonych do butanu, propanu lub ich mieszanin w fazie gazowej. Uwzględniono także urządzenia zabezpieczające, które są zintegrowane z tymi reduktorami. W załącznikach A i B podano charakterystyki urządzeń zabezpieczających. W załączniku C określono specjalne wymagania dotyczące reduktorów stosowanych w temperaturze poniżej -20 stopni Celsjusza

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13785:2005 - wersja niemiecka
Tytuł Reduktory o wydajności przepływowej do 100 kg/h włącznie i maksymalnym nominalnym ciśnieniu wylotowym do 4 bar włącznie, nieuwzględnione w EN 12864, oraz związane z nimi urządzenia zabezpieczające, przeznaczone do butanu, propanu lub ich mieszanin
Data publikacji 15-06-2005
Data wycofania 21-01-2009
Liczba stron 139
Grupa cenowa XB
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 13785:2005 [IDT]
ICS 23.060.40
Zastąpiona przez PN-EN 13785+A1:2009 - wersja angielska