PN-EN 13698-2:2004 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13698-2:2005 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Wymagania produkcyjne dotyczące palet -- Część 2: Wymagania konstrukcyjne dla palet płaskich drewnianych o wymiarach 1000 mm x 1200 mm

Zakres

Określono wymagania w zakresie produkcji (wytwarzania) palet płaskich, wielokrotnego użytku, stosowanych do piętrzenia uformowanych jednostek ładunkowych, o wymiarach 1000 mm x 1200 mm, jednostronnych, 4-ro wejściowych, z 9-cioma wspornikami i wymiarach zewnętrznych odpowiednich dla transportu, składowania, manipulacji (przemieszczania) lub wymiany. Podano również niektóre wymagania dotyczące oznakowania i identyfikacji palet także w zakresie bezpieczeństwa

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13698-2:2004 - wersja angielska
Tytuł Wymagania produkcyjne dotyczące palet -- Część 2: Wymagania konstrukcyjne dla palet płaskich drewnianych o wymiarach 1000 mm x 1200 mm
Data publikacji 15-02-2004
Data wycofania 26-08-2005
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 162, Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
Wprowadza EN 13698-2:2003 [IDT]
Zastępuje PN-M-78217:1975 - wersja polska
ICS 55.180.20
Zastąpiona przez PN-EN 13698-2:2005 - wersja polska