PN-EN 13674-2:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN
Kolejnictwo -- Tor -- Szyna -- Część 2: Szyny do rozjazdów i skrzyżowań stosowane w połączeniu z szynami kolejowymi Vignole’a o masie 46 kg/m i większej

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy szyn do rozjazdów i skrzyżowań przenoszących naciski kół pojazdów szynowych stosowanych w połączeniu z szynami kolejowymi Vignole’a. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do kierownic, które to nie przenoszą nacisków kół pojazdów szynowych. Wyszczególniono dziewięć gatunków stali perlitycznych w zakresie twardości od 200 HBW do 410 HBW do których zaliczono niepodlegające obróbce cieplnej stale niestopowe i stopowe, obrabiane cieplnie stale niestopowe, obrabiane cieplnie stale niskostopowe oraz obrabiane cieplnie stale stopowe. W niniejszej normie określono 33 profile szynowe, ale mogą nie być one dostępne we wszystkich gatunkach stali. Szyny określone w EN 13674-1 mogą być również używane jako szyny do rozjazdów i skrzyżowań, w takim przypadku muszą być zgodne z wymaganiami EN 13674-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13674-2:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Tor -- Szyna -- Część 2: Szyny do rozjazdów i skrzyżowań stosowane w połączeniu z szynami kolejowymi Vignole’a o masie 46 kg/m i większej
Data publikacji 10-03-2020
Liczba stron 113
Grupa cenowa XA
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13674-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13674-2+A1:2010 - wersja angielska
ICS 45.080, 93.100