PN-EN 1366-11:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 11: Systemy zabezpieczeń ogniochronnych zespołów kablowych i elementów związanych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano metodę oceny właściwości systemów zabezpieczających zespoły kabli elektrycznych i szynoprzewodów w zakresie zapewnienia ciągłości obwodu w warunkach pożaru i sklasyfikowania systemu zabezpieczającego zgodnie z EN 13501-3 odnośnie klasyfikacji P. Badanie weryfikuje zachowanie systemów zabezpieczeń kabli poddanych oddziaływaniu pożaru od zewnątrz. Badania określone w niniejszej normie nie są przeznaczone do oceny właściwości systemu ogniochronnego i uszczelnienia przejścia z uwagi na zachowanie wymagań stawianych w odniesieniu do ściany lub sufitu (klasyfikacja E / I).
Niniejsza metoda jest zupełnie inna od EN 50200 dla klasyfikacji PH a także od IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60331-23, IEC 60331-25, które nie są zaprojektowane dla systemów zabezpieczających zespoły kabli elektrycznych.
Zaleca się, aby niniejsza norma była stosowana łącznie z EN 1363-1.
Wyniki badań mają zastosowanie do systemów ogniochronnych zespołów kabli elektrycznych o napięciu do 1 kV.
Zaleca się, aby niniejsza procedura badania była również używana do ustalania właściwości systemów zabezpieczających do stosowania z kablami transmisji danych i kablami światłowodowymi, jednakże procedury weryfikacyjne dla tych kabli są nadal w opracowaniu. Propozycje podano w Załączniku C.
Systemy zabezpieczające mogą zawierać urządzenia wentylacyjne, klapy rewizyjne, zamocowane lub demontowalne pokrywy itd.
Badania opisane w niniejszej normie nie są przeznaczone do oceny właściwości powłok natryskiwanych i malarskich (np. powłok pęczniejących lub ablacyjnych, powłok elastycznych, żywic epoksydowych) i podobnych warstw ochronnych (np. opasek, oplotu) nakładanych bezpośrednio na kable lub szynoprzewody jako system ogniochronny. Również kable i szynoprzewody charakteryzujące się własną odpornością ogniową i bez systemów ogniochronnych wokół, nie są objęte niniejszą normą (patrz norma CENELEC EN 50577).
Niniejsza metoda nie ma zastosowania dla rozdzielnic z osprzętem elektrycznym obejmującym systemy magistral, przekaźniki oraz podobne elementy.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1366-11:2018-06 - wersja angielska
Tytuł Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 11: Systemy zabezpieczeń ogniochronnych zespołów kablowych i elementów związanych
Data publikacji 28-06-2018
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 1366-11:2018 [IDT]
ICS 29.060.20, 13.220.50, 91.140.50