PN-EN 13630-11:2004 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Lonty detonujące i prochowe -- Część 11: Oznaczanie prędkości detonacji lontów detonujących

Zakres

Opisano metodę badania, w której jednostka badania jest inicjowana i czas potrzebny fali detonacyjnej na przebieg 1000 mm jest rejestrowany z dokładnością do 1 mikrosekundy. Prędkość detonacji jest wyrażona w metrach na sekundę

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13630-11:2004 - wersja polska
Tytuł Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Lonty detonujące i prochowe -- Część 11: Oznaczanie prędkości detonacji lontów detonujących
Data publikacji 05-02-2004
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
Wprowadza EN 13630-11:2002 [IDT]
Dyrektywa 2014/28/EU
Zastępuje PN-EN 13630-11:2003 - wersja angielska
ICS 71.100.30