PN-EN 13614:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczenie przyczepności emulsji asfaltowych przez zanurzenie w wodzie

Zakres

Określono metodę oznaczania przyczepności emulsji asfaltowych do kruszyw mineralnych metodą odmywania. Metoda ta obejmuje dwa różne aspekty adhezji tj. adhezję natychmiastową i wpływ wody na przyczepność lepiszcza. W metodzie tej należy używać kruszywo wzorcowe. W tym przypadku jest mierzona łączna przyczepność emulsji asfaltowej. Dopuszczalne jest też stosowanie tej metody do określonych kruszyw używanych na budowie. Spełnienie wymagania adhezji postawionego w EN 13808 jest oceniane w trakcie określania wpływu wody na przyczepność lepiszcza do kruszywa wzorcowego

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13614:2011 - wersja angielska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczenie przyczepności emulsji asfaltowych przez zanurzenie w wodzie
Data publikacji 27-05-2011
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
Wprowadza EN 13614:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13614:2010 - wersja polska
ICS 75.140, 91.100.50