PN-EN 13584:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie pełzania przy ściskaniu dla wyrobów stosowanych do napraw

Zakres

Określono metodę pomiaru pełzania podczas ściskania systemów i wyrobów stosowanych do napraw konstrukcji betonowych. Podano metodę odpowiednią do napraw zapraw i betonów spoiwami polimerowymi (PC) i napraw zaczynów, zapraw i betonów spoiwami hydraulicznymi (CC) oraz spoiwami polimerowo-cementowymi (PCC)

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13584:2004 - wersja angielska
Tytuł Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie pełzania przy ściskaniu dla wyrobów stosowanych do napraw
Data publikacji 15-09-2004
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Wprowadza EN 13584:2003 [IDT]
ICS 91.080.40