PN-EN 1356:1999 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Badanie właściwości użytkowych prefabrykowanych elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze przy zginaniu

Zakres

Podano metodę oznaczania właściwości mechanicznych prefabrykowanych elementów zbrojonych wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o strukturze otwartej, obciążonych poprzecznie. Obejmują one: ugięcia powstałe w połowie rozpiętości w różnych poziomach obciążenia: obciążenie niszczące; najwyższe obciążenie w przypadku zastosowania obciążenia narastającego powodujące zniszczenie; położenie i kształt przełomu. Element (np. betonowa płyta stropowa, podłogowa czy ścienna lub belka) jest podparta na obu końcach, w położeniu poziomym i obciążany dwoma pionowo ustawionymi obciążnikami liniowymi w punktach zewnętrznych w jednej czwartej rozpiętości aż do złamania, w celu określenia ugięcia i zachowania się elementu podczas łamania, oraz jego nośności

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1356:1999 - wersja polska
Tytuł Badanie właściwości użytkowych prefabrykowanych elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze przy zginaniu
Data publikacji 23-09-1999
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 193, Elementów Prefabrykowanych z Betonu Komórkowego i Elementów Niezbrojonych z Betonu Lekkiego Kruszywowego
Wprowadza EN 1356:1996 [IDT]
ICS 91.100.30