PN-EN 13523-14:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13523-14:2002 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 14: Kredowanie (metoda Helmena)

Zakres

Podano definicję i opisano sposób obiektywnego oznaczania kredowania spowodowanego działaniem naturalnych lub sztucznych warunków atmosferycznych na powłokę organiczną na podłożu metalowym. Zaletą tego sposobu oznaczania kredowania powłoki organicznej jest możliwość odczytu wyniku bezpośrednio w aparacie. Niepotrzebna jest subiektywna ocena przez porównanie badanych próbek z próbkami odniesienia

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13523-14:2002 - wersja angielska
Tytuł Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 14: Kredowanie (metoda Helmena)
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 16-12-2002
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN 13523-14:2001 [IDT]
ICS 25.220.60
Zastąpiona przez PN-EN 13523-14:2002 - wersja polska