PN-EN 1352:1999 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Oznaczanie modułu sprężystości autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

Zakres

Określono procedurę oznaczania statycznego modułu sprężystości przy ściskaniu autoklawizowanego betonu komórkowego (AAC) i betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze (LAC). Opisano metodę oznaczania modułu sprężystości (moduł E) na próbkach w kształcie graniastosłupów pobranych z elementów prefabrykowanych. Przedstawiono metodę obliczania modułu sprężystości na podstawie różnicy wzdłużnego odkształcenia przy ściskaniu odpowiadającemu przyrostowi naprężenia ściskającego zmieniającego się od wartości początkowej naprężenia próbnego aż do osiągnięcia górnego naprężenia próbnego

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1352:1999 - wersja polska
Tytuł Oznaczanie modułu sprężystości autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
Data publikacji 23-09-1999
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 193, Elementów Prefabrykowanych z Betonu Komórkowego i Elementów Niezbrojonych z Betonu Lekkiego Kruszywowego
Wprowadza EN 1352:1996 [IDT]
Zastępuje PN-B-06258:1989 - wersja polska
ICS 91.100.30