PN-EN 13492:2013-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13492:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagane właściwości barier geosyntetycznych, w tym geosyntetycznych barier polimerowych, geosyntetycznych barier iłowych i geosyntetycznych barier bitumicznych, stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej oraz odpowiednie metody badań w celu określenia ich właściwości. Przeznaczeniem tych produktów jest kontrola wycieków płynów przez konstrukcje. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do geotekstyliów lub wyrobów pokrewnych. Niniejszy dokument przewiduje ocenę zgodności produktu z niniejszym dokumentem. Niniejszy dokument określa wymagania jakie powinny być spełnione przez producentów i ich upoważnionych przedstawicieli w odniesieniu do prezentacji właściwości produktu

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13492:2013-10 - wersja angielska
Tytuł Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej
Data publikacji 31-10-2013
Data wycofania 07-05-2018
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 142, Geosyntetyków
Wprowadza EN 13492:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13492:2006 - wersja polska, PN-EN 13492:2006/A1:2007 - wersja polska
ICS 59.080.70, 91.100.50
Zastąpiona przez PN-EN 13492:2018-05 - wersja angielska