PN-EN 13492:2006/A1:2006 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej

Zakres

Zmodyfikowano: rozdział 2, podrozdział 4.2 i Załącznik B (B.1, B.3.2, B.6, B.7, B.8)

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13492:2006/A1:2006 - wersja angielska
Tytuł Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej
Data publikacji 25-10-2006
Data wycofania 25-09-2007
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 142, Geosyntetyków
Wprowadza EN 13492:2004/A1:2006 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 59.080.70, 91.100.50