PN-EN 13463-6:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13463-6:2006 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 6: Ochrona przez kontrolę źródła zapłonu "b"

Zakres

Określono rodzaj ochrony dla urządzeń nieelektrycznych, który może być stosowany do urządzeń kategorii 2 i 1. Przy pomocy mechanicznych lub elektrycznych urządzeń kontrolujących unika się efektywnych źródeł zapłonu. Podano podstawowe wymagania dotyczące projektowania i sposobu wykorzystania tego rodzaju ochrony

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13463-6:2005 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 6: Ochrona przez kontrolę źródła zapłonu "b"
Data publikacji 15-07-2005
Data wycofania 10-11-2006
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN 13463-6:2005 [IDT]
ICS 13.230
Zastąpiona przez PN-EN 13463-6:2006 - wersja polska