PN-EN 13433:2022-05 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do spożycia w wyniku przepływu zwrotnego -- Rozłącznik mechaniczny bezpośredniego działania -- Rodzina G, typ A

Zakres

Niniejszy dokument określa wymiary, właściwości fizykochemiczne, konstrukcyjne, hydrauliczne, mechaniczne i akustyczne rozłączników mechanicznych bezpośredniego działania rodziny G, typ A.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do rozłączników mechanicznych w zakresie średnic nominalnych od DN 8 do DN 250, przeznaczonych do zapobiegania powrotowi wody, która utraciła swoje oryginalne właściwości przydatności do spożycia (zwanej w tym dokumencie „wodą zanieczyszczoną”) do sieci wody pitnej, ilekroć ciśnienie w tej sieci jest chwilowo niższe niż w instalacji zanieczyszczonej.
Niniejszy dokument dotyczy rozłączników mechanicznych PN 10, które mogą pracować bez modyfikacji bądź regulacji:
— przy dowolnym ciśnieniu do 1,0 MPa (10 bar);
— przy dowolnej zmianie ciśnienia do 1,0 MPa (10 bar);
— w sposób ciągły przy temperaturze do 65 °C i maksymalnie do 1 h przy 90 °C.
Określono także metody badania i wymagania sprawdzające powyższe właściwości, znakowanie oraz wygląd przy dostawie.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13433:2022-05 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do spożycia w wyniku przepływu zwrotnego -- Rozłącznik mechaniczny bezpośredniego działania -- Rodzina G, typ A
Data publikacji 11-05-2022
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 13433:2021 [IDT]
ICS 23.060.50