PN-EN 13411-5+A1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Zaciski linowe kabłąkowe

Zakres

Podano minimalne wymagania dotyczące zacisków linowych kabłąkowych, wytwarzanych z materiałów stalowych oraz wymagania dotyczące bezpiecznego zachowania zakończeń z pętli zabezpieczonych kabłąkowymi zaciskami linowymi, stosowanymi zgodnie z przeznaczeniem określonym przez wytwórcę. Uwzględniono statyczne obciążenia podczas zawieszania oraz pojedyncze operacje podnoszenia, ocenione przez kompetentną osobę z uwzględnieniem odpowiednich współczynników bezpieczeństwa. W załącznikach informacyjnych A i B podano przykłady zacisków, łącznie z instrukcjami mocowania. Określono zagrożenia związane ze stosowaniem zacisków. Nie uwzględniono zacisków linowych kabłąkowych, jako podstawowych urządzeń zabezpieczających w wyciągach górniczych, dźwigach lub zakończeniach z pętlą dla zawiesi do dźwignic

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13411-5+A1:2009 - wersja polska
Tytuł Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Zaciski linowe kabłąkowe
Data publikacji 10-08-2009
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 163, Lin i Transportu Linowego
Wprowadza EN 13411-5:2003+A1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 13411-5+A1:2008 - wersja angielska
ICS 21.060.70, 53.020.30