PN-EN 13402-3:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13402-3:2006 - wersja polska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Oznaczenie wielkości odzieży -- Część 3: Pomiary ciała i wielkości

Zakres

Ustalono system pomiarów ciała używany w celu zestawienia typowych wymiarów wyrobów dla niemowląt, mężczyzn i chłopców, kobiet i dziewcząt. W załączniku A niniejszej normy podano przykłady etykietowania odzieży za pomocą typowego piktogramu (patrz EN 13402-1)

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13402-3:2005 - wersja angielska
Tytuł Oznaczenie wielkości odzieży -- Część 3: Pomiary ciała i wielkości
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 12-07-2006
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 22, Odzieżownictwa
Wprowadza EN 13402-3:2004 [IDT]
Zastępuje PN-P-84504:1997 - wersja polska, PN-P-84755:1984 - wersja polska
ICS 61.020
Zastąpiona przez PN-EN 13402-3:2006 - wersja polska