PN-EN 13381-6:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Metody badawcze ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 6: Zabezpieczenia słupów stalowych o przekroju zamkniętym wypełnionych betonem

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę wyznaczania wpływu systemów zabezpieczeń ogniochronnych na odporność ogniową konstrukcyjnych słupów o przekroju zamkniętym wypełnionych betonem. Beton może być lekki, normalny lub ciężki, wszystkich klas wytrzymałości podanych w normie EN 1994-1-2. Metoda ma zastosowanie do wszystkich systemów ogniochronnych stosowanych do zabezpieczania słupów konstrukcyjnych wypełnionych betonem i obejmuje ogniochronne systemy natryskowe, powłoki reaktywne, systemy okładzin zabezpieczających i wielowarstwowe lub kompozytowe materiały ogniochronne. Metoda stosuje się do systemów zabezpieczeń ogniochronnych, które dokładnie przylegają do słupa konstrukcyjnego, lub które zawierają pustkę powietrzną pomiędzy słupem konstrukcyjnym a systemem zabezpieczającym. Niniejsza Norma Europejska podaje również procedurę oceny, która określa w jaki sposób powinna być przeprowadzona analiza danych oraz podaje wskazówki dotyczące procedur, według których powinna być przeprowadzana interpolacja. Zdefiniowano zakres zastosowania wyników oceny łącznie z dozwolonym bezpośrednim zakresem zastosowania wyników dla różnych słupów zespolonych stalowo/betonowych, gatunków i grubości stali, gęstości, wytrzymałości, grubości i technik produkcji betonu w zakresie grubości stosowania badanego systemu zabezpieczenia ogniochronnego

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13381-6:2012/Ap1:2013-11E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13381-6:2012 - wersja angielska
Tytuł Metody badawcze ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 6: Zabezpieczenia słupów stalowych o przekroju zamkniętym wypełnionych betonem
Data publikacji 21-08-2012
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 13381-6:2012 [IDT]
Zastępuje PN-ENV 13381-6:2004 - wersja polska
ICS 13.220.50
Elementy dodatkowe PN-EN 13381-6:2012/Ap1:2013-11E