PN-EN 13381-2:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 2: Pionowe membrany zabezpieczające

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badania, służącą do określania zdolności pionowych membran zabezpieczających stosowanych jako bariery ognioodporne, do wpływania na odporność ogniową (nośność ogniową R) nośnych pionowych elementów konstrukcyjnych budynku wytwarzanych ze stali, betonu, elementów zespolonych stalowo/betonowych lub drewnianych. Opisana metoda ma zastosowanie do dowolnego typu pionowej membrany zabezpieczającej, która może być stowarzyszona z oddzielną membraną usztywniającą. Pionowa membrana zabezpieczająca może być oddzielona od elementu konstrukcyjnego budynku i jest samonośna. Metoda ta ma zastosowanie do pionowych membran zabezpieczających, gdy oddzielająca szczelina pomiędzy pionową membraną zabezpieczającą a elementem betonowym ma co najmniej 5 mm, w przeciwnym przypadku stosują się, odpowiednio, alternatywne metody badań według prEN 13381-3, prEN 13381-4, FprEN 13381-6 lub ENV 13381-7. Niniejsza metoda badania i oceny nie ma zastosowania do: a) wszystkich sytuacji, gdy pustka ma być wykorzystana jako szyb instalacyjny lub wentylacyjny; b) wszystkich sytuacji, gdy pionowa membrana zabezpieczająca działa jako membrana usztywniająca. Niniejsza Norma Europejska obejmuje badanie ogniowe, które określa badania jakie należy przeprowadzić, zgodnie z którymi pionowa membrana zabezpieczająca łącznie z zabezpieczanym elementem konstrukcyjnym jest poddawana oddziaływaniu określonego pożaru. Oddziaływanie ogniowe według standardowej krzywej temperatura/czas podanej w EN 1363-1, jest stosowane do tej strony, która mogłaby być poddana oddziaływaniu w praktyce. Ta metoda badania umożliwia, poprzez określone opcjonalne dodatkowe procedury, zebranie danych, które mogą być użyte jako bezpośrednie dane wejściowe do obliczenia odporności ogniowej zgodnie z procesami podanymi w EN 1992-1-2, EN 1993-1-2, EN 1994-1-2 i EN 1995-1-2

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13381-2:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 2: Pionowe membrany zabezpieczające
Data publikacji 09-12-2014
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 13381-2:2014 [IDT]
Zastępuje PN-ENV 13381-2:2004 - wersja polska
ICS 13.220.50