PN-EN 13381-1:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 1: Poziome membrany zabezpieczające

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badań dla określenia zdolności poziomej membrany zabezpieczającej, stosowanej jako przegroda ogniochronna, do wpływania na odporność ogniową standardowych poziomych elementów konstrukcyjnych budynku jak określono w rozdziale 6.4.2 . Badanie poziomej membrany zabezpieczającej zainstalowanej pod niestandardowym stropem należy przeprowadzać według normy EN 1365-2. Niniejsza Norma Europejska obejmuje badanie ogniowe, które określa badania przeprowadzane w taki sposób, że pozioma membrana zabezpieczająca, wraz z chronionym elementem konstrukcyjnym, jest poddana oddziaływaniu warunkom badania ogniowego zgodnie z poniżej zdefiniowanymi procedurami. Oddziaływanie ogniowe według krzywej temperatura/czas podanej w EN-1363-1 jest stosowane od spodu samej membrany. Metoda badawcza podaje warunki, poprzez określone opcjonalne procedury dodatkowe, zbierania danych, które mogą zostać wykorzystane jako bezpośrednie dane wejściowe do obliczeń odporności ogniowej według procesów opisanych w EN 1992-1-2, EN 1993-1-2, EN 1994-1-2 i EN 1995-1-2. Niniejsza Norma Europejska zawiera również metodę oceny podającą informację odnoszącą się do analizy danych z badania oraz dającą wytyczne do interpretacji wyników badania ogniowego pod względem kryterium nośności zabezpieczonego poziomego elementu konstrukcyjnego. W szczególnych sytuacjach, gdy jest to określone w krajowych przepisach budowlanych, może wystąpić potrzeba poddania materiału zabezpieczającego oddziaływaniu krzywej tlenia. Sposób badania oraz szczególne sytuacje jego zastosowania określono w Załączniku C. Zdefiniowano zakres przydatności wyników oceny powstałej na podstawie badania ogniowego, łącznie z dozwolonym bezpośrednim zastosowaniem wyników do różnych konstrukcji, membran i łączników. Niniejsza Norma Europejska stosuje się jedynie wtedy, gdy istnieje szczelina lub przestrzeń pomiędzy poziomą membraną zabezpieczającą a elementem konstrukcyjnym budynku

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13381-1:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 1: Poziome membrany zabezpieczające
Data publikacji 09-12-2014
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 13381-1:2014 [IDT]
ICS 13.220.50