PN-EN 13373:2020-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie właściwości geometrycznych elementów

Zakres

Niniejszy dokument opisuje metody sprawdzania właściwości geometrycznych wyrobów z kamienia naturalnego takich jak: bloki i płyty surowe, obrobione wyroby okładzinowe, posadzkowe, do schodów oraz płytki modułowe i elementy nawierzchniowe (płyty, kostki i krawężniki). Metody te mogą być stosowane w wypadku sporów pomiędzy stronami, metody te nie są obowiązkowe w kontroli produkcji.
Można stosować inne wyposażenie pomiarowe, o ile można wykazać, że jego dokładność jest równa lub lepsza niż to wymienione w niniejszej normie.
Istotne jest, aby każde wyposażenie ważące, pomiarowe i badawcze było wzorcowane lub miało spójność pomiarową z wzorcami odniesienia i było regularnie sprawdzane zgodnie z udokumentowanymi procedurami, częstościami i kryteriami. Ważne jest, aby wyrażanie właściwości geometrycznych było zgodne z odpowiednią klasą mierzonego wyrobu.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13373:2020-06 - wersja angielska
Tytuł Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie właściwości geometrycznych elementów
Data publikacji 25-06-2020
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Wprowadza EN 13373:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13373:2004 - wersja polska
ICS 91.100.15