PN-EN 13203-4:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem -- Część 4: Ocena zużycia energii urządzeń kogeneracyjnych opalanych gazem (mCHP) wytwarzających gorącą wodę i elektryczność

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do urządzeń mCHP opalanych gazem wytwarzających gorącą wodę do użytku domowego i elektryczność. Elektryczność wytwarzana jest w procesie związanym z wytwarzaniem ciepła użytkowego.
Dotyczy to urządzeń mCHP sprzedawanych jako pojedyncza jednostka lub jako pakiet w pełni określony przez producenta, gdzie:
- obciążenie cieplne doprowadzone w gazie nie przekracza 400 kW;
- moc elektryczna nie przekracza 50 kW;
- pojemność zbiornika gorącej wody (jeśli istnieje) nie przekracza 2 000 l.
W EN 13203-1:2015 określono jakościowo i ilościowo charakterystyki dostarczania gorącej wody do użytku domowego do różnych zastosowań. Podano także system prezentowania informacji dla użytkownika.
Niniejszy dokument określa metodę oceny charakterystyki energetycznej gazowych urządzeń mCHP. Określa poszczególne dzienne cykle pobierania dla każdego wykorzystania gorącej wody do użytku domowego, kuchni, prysznica, wanny i ich kombinacji, wraz z odpowiednimi procedurami badawczymi, umożliwiając porównanie charakterystyk energetycznych różnych urządzeń opalanych gazem i dopasowanie ich do potrzeb użytkownika.
Gdy generator mCHP nie dostarcza gorącej wody do użytku domowego w okresie letnim, niniejsza norma nie ma zastosowania. EN 13203-2:2022 służy do oceny wydajności tych generatorów.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13203-4:2023-01 - wersja angielska
Tytuł Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem -- Część 4: Ocena zużycia energii urządzeń kogeneracyjnych opalanych gazem (mCHP) wytwarzających gorącą wodę i elektryczność
Data publikacji 13-01-2023
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 13203-4:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13203-4:2017-01 - wersja angielska
ICS 91.140.65