PN-EN 13100-3:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13100-3:2006 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Badania nieniszczące połączeń spawanych i zgrzewanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 3: Badanie ultrasonograficzne

Zakres

Podano metody ultrasonograficznego sprawdzania zgrzewanych i spawanych połączeń tworzyw sztucznych. Mają one zastosowanie do połączeń rur oraz płyt o jednorodnych ściankach o grubości od 10 mm do 100 mm

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13100-3:2005 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące połączeń spawanych i zgrzewanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 3: Badanie ultrasonograficzne
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 09-02-2006
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 13100-3:2004 [IDT]
ICS 25.160.40
Zastąpiona przez PN-EN 13100-3:2006 - wersja polska