PN-EN 13100-2:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Badania nieniszczące połączeń spawanych i zgrzewanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 2: Badania radiograficzne za pomocą promieniowania X

Zakres

W niniejszym dokumencie określono podstawowe techniki radiograficzne z błoną, które umożliwiają ekonomiczne uzyskanie powtarzalnych wyników. Niniejszy dokument dotyczy badań rentgenograficznych połączeń w materiałach z tworzyw sztucznych zgrzewanych gorącym narzędziem, elektrooporowo, spawanych ekstruzyjnie i gorącym gazem.
Ma zastosowanie do połączeń w ściance rur i w płytach o grubości w zakresie od 5 mm do 100 mm. Odnosi się tylko do rur wypełnionych powietrzem lub innym gazem w czasie badania rentgenowskiego. Dokument ten nie określa dopuszczalnych poziomów wskazań.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13100-2:2019-12 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące połączeń spawanych i zgrzewanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 2: Badania radiograficzne za pomocą promieniowania X
Data publikacji 06-12-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 13100-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13100-2:2005 - wersja polska
ICS 25.160.40