PN-EN 131-2+A2:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Drabiny -- Część 2: Wymagania, badanie, oznakowanie

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano ogólne cechy projektowania, wymagania i metody badań przenośnych drabin.
Nie stosuje się jej do stołków i drabin specjalistycznego profesjonalnego zastosowania jak drabiny pożarnicze, dachowe i ruchome.
Nie stosuje się jej do drabin używanych do pracy przy mieszkaniowych systemach lub instalacjach elektrycznych. W tym celu stosuje się EN 61478.
UWAGA Do drabin izolacyjnych stosowanych przy lub w pobliżu instalacji elektrycznej niskonapięciowej stosuje się EN 50528.
Niniejsza Norma Europejska z założenia powinna być stosowana razem z EN 131-1.
Do drabin o pojedynczych lub wielokrotnych złączach przegubowych stosuje się EN 131-4.
Do drabin teleskopowych stosuje się EN 131-6.
Do drabin ruchomych z platformą stosuje się EN 131-7.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 131-2+A2:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Drabiny -- Część 2: Wymagania, badanie, oznakowanie
Data publikacji 28-02-2017
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 326, Drabin
Wprowadza EN 131-2:2010+A2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 131-2+A1:2012 - wersja angielska
ICS 97.145