PN-EN 13086:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13086:2003 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Ołów i stopy ołowiu -- Tlenki ołowiu

Zakres

Podano wymagania, akceptowane tolerancje oraz procedury badań chemicznych i fizycznych tlenków ołowiu, włączając glejtę ołowiową (w postaci proszku lub granulek), tlenki do akumulatorów i minię do szkła

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13086:2002 - wersja angielska
Tytuł Ołów i stopy ołowiu -- Tlenki ołowiu
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 12-12-2003
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 219, Ciężkich Metali Nieżelaznych
Wprowadza EN 13086:2000 [IDT]
Zastępuje PN-C-81004:1989 - wersja polska
ICS 77.150.60
Zastąpiona przez PN-EN 13086:2003 - wersja polska